Acceptance commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapie (ACT)

ACT  is een bewezen effectieve vorm van therapie, die gedeeltelijk ontwikkeld is vanuit de cognitieve gedragstherapie. Bij ACT is accepteren van je (onverklaarde) klachten belangrijk en is aandacht voor het stoppen met vechten tegen (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor je zijn (commitment), dingen die er voor jou toe doen in het leven (je waarden). Het doel is niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar om mentaal veerkrachtiger te worden.

ACT behandeling

Met de ACT methode leer je om op een flexibele manier om te gaan met tegenslagen in je leven, zodat je je aandacht kunt richten op waardevolle dingen. Het is een ervaringsgericht behandeltraject waarbij je aan de slag gaat met je binnenwereld (gedachten en emoties) en lichaam. Ook mindfulness oefeningen zijn onderdeel van het traject.

Het ACT model

ACT bestaat uit 6 stappen die in willekeurige volgorde kunnen worden uitgevoerd:

  • Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen.
  • Defusie: afstand nemen van je gedachten.
  • Het zelf: flexibel omgaan met je zelf(beeld).
  • Hier en nu: aandacht voor het hier en nu.
  • Waarden: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.
  • Toegewijd handelen: investeren in je waarden.