Symbooldrama

Dagdromen

Symbooldrama is een vorm van psychotherapie, die vanaf 1950 door Hanscarl Leuner in Duitsland is ontwikkeld vanuit de psychoanalyse en is toepasbaar bij zowel kinderen als bij volwassenen. Uitgelegd wordt dat de cliënt een dagdroom gaat doen, maar dan onder leiding van de therapeut. Na een lichte ontspanning (middels een korte concentratie – of ademhalingsoefening) wordt de cliënt gevraagd zich een aangereikt motief (bijvoorbeeld ‘een wei’ of ‘een dier’) voor te stellen en vervolgens te beschrijven wat hij ‘ziet’.

De therapeut kan als het ware ‘meekijken’ in het zich ontwikkelende beeld. Door de houding van de therapeut kan de cliënt geholpen worden zijn aandacht te richten op allerlei verschillende aspecten van het beeld (zoals het zien, voelen, horen en ruiken) en komt het beeld verder tot ontwikkeling. Er vindt een zorgvuldige therapeutische begeleiding plaats, waardoor het proces wordt verdiept.

Na de dagdroom wordt de cliënt gevraagd te tekenen wat hij ‘gezien’ heeft om op die manier het beeld vast te leggen. De therapeut en de cliënt bekijken en verkennen vervolgens samen het getekende. Op deze wijze wordt de koppeling gemaakt van gevoel via het beeld naar de taal.