Systeemtherapie

Invloed van gezin, relatie, school en vrienden

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op relaties tussen mensen. Voorbeelden van systeemtherapie zijn relatietherapie en gezinstherapie. Maar ook in individuele therapie kan gebruik gemaakt worden van systeemtherapie.

Iedereen maakt deel uit van sociale ‘systemen’: gezin, relatie, school, vriendengroep. Bij systeemtherapie wordt ervan uit gegaan dat de mensen om de client heen (bewust en onbewust) een belangrijke rol spelen bij de problemen die de cliënt ervaart.

In systeemtherapie is aandacht voor hoe mensen met elkaar omgaan en communiceren, maar ook voor de invloed van omgevingsfactoren (school, werk, gezin) en de persoonlijke voorgeschiedenis.

Onze praktijk heeft geen systeem therapeut, maar we werken wel met een systemische visie. We hebben aandacht voor relaties die een rol in je leven spelen en betrekken naasten bij je behandeling als je dat wilt.