Cognitieve gedragstherapie

Bewust worden van eigen gedachten en gedrag

De cognitieve gedragstherapie (CGT) richt zich op het verband tussen onze gedachten, ons gevoel en wat we vervolgens doen, ons gedrag. Een belangrijk onderdeel van deze therapie richt zich op het bewust worden van de eigen gedachten, immers onze gevoelens en onze handelingen worden beïnvloed door wat we denken.

Bij CGT wordt de cliënt geholpen zijn niet-constructieve of niet–helpende denkwijzen te ontdekken. Deze manieren van denken leiden vaak tot zorgelijke, angstige, verdrietige, boze of nare gevoelens. Deze gevoelens zijn onaangenaam en kunnen aan de bron liggen van ongewenst of vermijdend gedrag. We proberen de nare gevoelens te voorkomen of te laten ophouden door moeilijke situaties of uitdagingen te vermijden. We spreken dan van een negatieve cirkel.

De cliënt wordt geleerd zich bewust te worden van de eigen gedachten, na te gaan of deze gedachten kloppend en waar zijn en of die helpend voor hem zijn. Niet-ware of niet-helpende gedachten worden vervangen door meer reële en helpende gedachten. De cliënt zal dan ervaren dat hij zich prettiger en meer ontspannen voelt, hetgeen een positieve invloed heeft op wat hij doet. De cliënt wordt zo geholpen door op een andere manier te leren denken.
Daarnaast staat in CGT het gedrag centraal, omdat gedrag samen met gedachten bepaalt hoe iemand zich voelt. Bijvoorbeeld, als iemand uit angst bepaalde situaties uit de weg gaat, zal de angst uiteindelijk alleen maar toenemen. Samen met de cliënt wordt op zoek gegaan naar beter passend gedrag en met behulp van oefeningen en huiswerk wordt dit gedrag geoefend.

P1040359