Hoe ziet de behandeling eruit?

  1. Aanmelding en telefonische screening

Je kunt je aanmelden door te bellen naar één van onze telefonische spreekuren, zie contact. Om te beoordelen of wij een geschikte behandeling kunnen bieden vindt er dan een kort telefonisch gesprek plaats met één van onze behandelaren. Als uit deze screening blijkt dat wij je verder kunnen helpen, wordt jouw aanmelding in gang gezet. De kosten van de telefonische screening worden in rekening gebracht bij je zorgverzekeraar, ook als er daarna geen behandeling volgt.

Om de aanmelding af te ronden hebben we een verwijsbrief nodig en vragen we je om een aantal vragenlijsten in ons cliëntenportaal in te vullen. Zodra de aanmelding volledig is kun je in ons cliëntenportaal aan de slag gaan met online e-health modules. Hiermee heb je zelf een sterke invloed op de snelheid van jouw proces. Het is aan te raden hiermee al te starten ook al is je behandeling nog niet gestart. Gebruik van Online modules hebben geen invloed op de wachttijd, maar kunnen de duur van je behandeling wel verkorten.

  1. Intakefase

Tijdens één of meerdere intakegesprekken willen wij een goed beeld vormen van jouw klachten en levensgeschiedenis. Na de intake stellen wij een behandelplan op waar de diagnose, behandelvorm, werkwijze, doelen en verwachte duur van de behandeling in komen te staan. Een enkele keer blijkt tijdens de intakefase dat wij niet de benodigde zorg kunnen leveren waardoor wij je moeten doorverwijzen. Gedurende de behandeling is het mogelijk dat familieleden of naasten betrokken worden.

  1. Adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek bespreken wij de opzet van het behandelplan en bepalen we samen of de aanpak aansluit bij jouw behoeften. In het behandelplan staat o.a. welke behandelmethode gebruikt wordt, aan welke doelen er gewerkt wordt en wat de geschatte behandelduur is. De zorgstandaarden van GGZ Nederland zijn het uitgangspunt van de behandeling, deze kun je ook op thuisarts.nl vinden. We werken met behandelmethoden die wetenschappelijk bewezen zijn, afgestemd op jouw situatie, klacht en hulpvraag.

  1. Behandelafspraken

Zodra het behandelplan is besproken worden de behandelafspraken ingepland. Het aantal afspraken hangt af van de ernst van de klachten en de snelheid van jouw vooruitgang. Doorgaans is de behandeling kortdurend (5 á 12 sessies). Bij meer complexe problematiek is soms ook langer durende behandeling mogelijk.

De meeste afspraken vinden op de praktijk plaats, maar videobellen of behandeling middels e-healthmodules van Therapieland is ook mogelijk.

  1. Tussentijdse evaluatie

Na een aantal behandelafspraken doen wij een tussentijdse evaluatie, waarbij we ook vragenlijsten gebruiken om te meten of je klachten verminderen. Tijdens deze evaluatie bekijken we de vooruitgang en bespreken we hoe we het vervolg van de behandeling zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Na de evaluatie vinden er weer behandelafspraken plaats.

  1. Eindgesprek

Het eindgesprek is de afronding van jouw behandeling. We evalueren de behandeling en toetsen het resultaat van de behandeling door met een vragenlijst opnieuw jouw klachten te meten. Daarnaast willen we ook graag leren van jouw ervaring bij ons en vragen we jou een ervaring en tevredenheidsonderzoek in te vullen. De e-health blijft ook na het eindgesprek nog een ruime periode beschikbaar zodat je ook na jouw behandeling nog aan je vooruitgang kan blijven werken.