Klachten

Ontevreden?

Bent u ontevreden over onze praktijk, dan zouden we het prettig vinden als u dat aan ons laat weten. In gesprek kunnen we samen mét u bekijken hoe we onze zorgverlening kunnen verbeteren. 

Wilt u een klacht indienen, dan kunt u gebruik maken van de onafhankelijke klachtencommissie van Mentaal Beter: www.mentaalbeter.nl.