Tarieven

Deze praktijk is aangesloten bij het Mentaal Beter netwerk

Gecontracteerde zorg

Wij bieden psychologische behandelingen, zowel in de Basis GGZ (GBGGZ), als in de specialistische GGZ (SGGZ). U heeft hiervoor een geldige, tijdige en gerichte verwijzing van uw (huis)arts nodig. Onze praktijk is als franchisenemer aangesloten bij Mentaal Beter, een netwerk voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Mentaal Beter heeft met alle verzekeraars contracten, de kosten worden rechtstreeks via Mentaal Beter gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Een beperkt aantal ggz-behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. Indien dit het geval is, zal uw behandelaar u daarvan op de hoogte stellen.

Het tarief van het consult dat bij uw verzekering gedeclareerd wordt, hangt af van het type consult (diagnostiek of behandeling), het beroep van de zorgverlener (psycholoog, GZ-psycholoog of klinisch psycholoog) en de duur van het consult. Bij de duur van het consult gaan wij uit van de tijd die voor u in onze agenda was gepland, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Als de daadwerkelijke tijd van het consult meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd, dan wordt de factuur aangepast (er wordt gewerkt volgens het principe 'planning = realisatie').

In verband met wettelijke verplichtingen wordt u verzocht bij het eerste bezoek een identiteitsbewijs mee te nemen.

 

Vergoeding en eigen risico

Behandelingen in de GBGGZ en de SGGZ zijn verzekerd vanuit de basisverzekering. Hiervoor betaalt u géén eigen bijdrage. Wel is het wettelijke eigen risico van toepassing en eventueel een aanvullend eigen risico wanneer u dat met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen. Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag, dat u zelf betaalt als u zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering. Het verplicht eigen risico bedraagt in 2021 en 2022 € 385,- per jaar per verzekerde. Indien u een behandeling krijgt, kan uw zorgverzekeraar het eventuele eigen risico wat u nog open heeft staan achteraf bij u in rekening brengen. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

Vanwege de invoering van het Zorgprestatiemodel in de GGZ per 1 januari 2022, wordt vanaf dat moment bij behandeling in de GGZ elk kalenderjaar opnieuw het eigen risico aangesproken. Dit is landelijk bepaald. Als een cliënt bijvoorbeeld op 1 september 2021 in behandeling gaat brengt de verzekeraar €385 eigen risico in rekening. Als de behandeling doorloopt in 2022 betaalt de cliënt opnieuw het eigen risico van € 385.

Als u hieromtrent vragen heeft kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar, wij raden u ook aan de polisvoorwaarden door te lezen. 

Zie ook de website van de overheid: Hoeveel betaal ik in 2022 aan eigen risico voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)? | Rijksoverheid.nl

 

Zorg zelf betalen

Indien de geboden hulp niet onder de verzekerde zorg valt (zoals bij partnerrelatie therapie of milde klachten) of u er de voorkeur aan geeft zelf te betalen, dan gelden de volgende tarieven:

Intakegesprek (60 min + 60 min uitwerken)               € 220,-
Behandeling (sessie 45 min)                                            € 110, -
Verslaglegging (per 60 min)                                             € 110,-

Indien een afspraak door u te laat wordt afgezegd (minder dan 24 uur van tevoren) of niet wordt nagekomen, wordt er € 55,- bij u in rekening gebracht ('no show tarief'). 

De maximum tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). U vindt deze maximumtarieven op www.mentaalbeter.nl.

De kosten kunnen dan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekering.

_DSC3906

Deze praktijk is aangesloten bij het Mentaal Beter netwerk.

jong