Privacy

Privacy

Onze praktijk gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Iedere medewerker heeft een geheimhoudingsplicht, professionals hebben daarnaast medisch beroepsgeheim. 

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden geregistreerd in ons systeem dat beveiligd is en alleen toegankelijk is voor bevoegden. Wanneer overleg of informatie-uitwisseling nodig is (bijvoorbeeld met uw huisarts of uw bedrijfsarts) gebeurt dat alleen wanneer u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. De gegevens in het dossier worden 20 jaar bewaard. Na die tijd wordt het dossier vernietigd. Eventuele bezwaren tegen het bewaren van het dossier kunt u schriftelijk indienen. De inhoud van het dossier wordt dan vernietigd. Alleen het vernietigingsverzoek blijft gedurende 15 jaar in het dossier aanwezig.

Wij leven de regels na die zijn vast gelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Als franchisenemer van Mentaal Beter volgen wij het privacyreglement van Mentaal Beter, zie voor meer informatie: www.mentaalbeter.nl/privacy.