Psychologen

Evelien Kok, GZ-psycholoog & praktijkhouder

Ik ben in 2007 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie. Ik heb gewerkt in een kleine praktijk en bij Altrecht (polikliniek voor angststoornissen, depressie en persoonlijkheidsstoornissen). In 2010 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. In 2016 heb ik de registratie EMDR practitioner behaald (voor zowel kinderen als volwassenen).

Hoewel ik het nooit echt van plan was, leek het me toch leuk om met mijn moeder (Marijke Kok, praktijkhouder) samen te werken. Zodoende ben ik in 2011 in deze praktijk gaan werken en sinds 2015 mede-praktijkhouder en dat bevalt goed! Ik heb altijd met zowel kinderen als volwassenen gewerkt. Deze afwisseling houdt het vak voor mij uitdagend en ervaar ik als een waardevolle combinatie. Bovendien heb je bij kinderen altijd met volwassenen (de ouders) te maken en draagt elke volwassene ook zijn 'kindstuk' in zich. In het algemeen vinden we dat in onze praktijk ook belangrijk: we hebben oog voor het hele gezin en zo nodig wordt er ook hulp ingeschakeld voor gezinsleden.  

Ik werk veel met cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), systeemtherapie (ook relatietherapie), oplossingsgerichte therapie, interpersoonlijke psychotherapie (IPT), mindfulness en schematherapie. Regelmatig gebruik ik internettherapie als ondersteuning van de behandeling. Ik werk graag doelgericht aan dat wat voor de cliënt belangrijk is, waarbij ik vertrouwen, persoonlijk contact en aandacht voor onderliggende patronen belangrijk vind. 

 

 

Marijke Kok- van Eekelen, GZ – Psycholoog, klinisch pedagoog & praktijkhouder

Ik ben in 1973 afgestudeerd als klinisch pedagoog met de specialisatie ‘speltherapie en ouderbegeleiding’. Aansluitend heb ik vele opleidingen en cursussen gevolgd om mij verder te specialiseren in diverse therapeutische vaardigheden.

In 1984 ben ik een zelfstandige praktijk gestart in Woerden. In de loop van de jaren is de praktijk uitgebreid met verschillende collega’s. Vervolgens is mijn dochter Evelien (GZ–psycholoog) in 2015 mede praktijkhouder geworden. Het is bijzonder om dit samen te kunnen doen en hiermee is de continuïteit van de praktijk ook in de toekomst gewaarborgd.

Ik behandel kinderen, jongeren en volwassenen. Ik ervaar het als heel inspirerend en afwisselend om op één dag cliënten te kunnen zien van 0 – 90+.

Ik werk met veel verschillende therapeutische technieken, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, symbooldrama. Ik ben werkzaam op de locatie in Woerden (op maandag en woensdag).

Sybrina Wassenaar, GZ-psycholoog, Klinisch Pedagoog

Sinds december 2009 maak ik deel uit van het behandelteam van de praktijk voor Kinder-en Jeugdpsychologie en Psychologenpraktijk Groen Hart voor volwassenen in Woerden (maandag en vrijdag) en in Linschoten (dinsdag en donderdag). Na lang in grote organisaties voor Jeugdzorg gewerkt te hebben, heb ik bewust gekozen voor een kleine, zelfstandig gevestigde praktijk.

In 1998 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht als klinisch pedagoog en sinds 2000 geregistreerd in het BIG register als Gezondheidszorgpsycholoog. Ik werk met zowel kinderen als volwassenen en werk vanuit een eclectisch kader:

  • Systemisch en contextueel, waarbij (delen van het) gezin betrokken worden en ook gekeken wordt naar patronen uit vorige generaties die van betekenis zijn in het hier en nu.
  • Speltherapie (kinderen) en symbooldrama (kinderen en volwassenen) vanuit een psychodynamisch kader, waarbij in (spel)beelden en tekeningen gecommuniceerd wordt (zie www.symbooldrama.nl).
  • Cognitieve Gedragstherapie bij angst-en stemmingsklachten of gedragsproblemen.
  • EMDR, een cognitieve gedragsmethode bij angst en trauma (zie www.emdr.nl).

Sandra Warga, GZ-psycholoog

In 2002 ben ik afgestudeerd als basispsycholoog in de klinische psychologie gericht op volwassenen. Ik ben gaan werken in de chronische psychiatrie (langdurende zorg) en vervolgens in de preventieve psychiatrie en kortdurende zorg. Ik heb daar in 2008 mijn opleiding tot GZ-psycholoog afgerond.
Sinds september 2019 werk ik bij Psychologenpraktijk Groene Hart, nadat ik de afgelopen 10 jaar bij een GGZ instelling heb gewerkt in de basis- en specialistische GGZ 

Het mooiste van mijn vak vind ik dat je mensen op weg kan helpen om zichzelf weer te vinden. Ook al zijn het soms maar kleine stapjes.  

De eerste kennismaking is voor mij een hele belangrijke stap bij een behandeling. Is er een goede klik en voelt de cliënt zich veilig? Als dit goed zit, dan start de behandeling. Dit begint vaak met bewustwording en inzicht. Vervolgens, kijk ik samen met de cliënt wat hij of zij daarmee kan en wil. Dat betekent dat ik geen standaard werkformat heb. Het hangt allemaal af van de hulpvraag en het karakter van iemand. Iedere cliënt vraagt om maatwerk en krijgt een eigen behandelplan. Denk bijvoorbeeld aan meer inzicht gevende gesprekken, EMDR of ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Paulien van Duuren, GZ-psycholoog

In 2006 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit Maastricht. Ik heb sindsdien o.a. gewerkt in de hartrevalidatie en bij een GGZ-instelling. In 2010 heb ik een opleiding Aandachtgerichte Cognitieve Therapie gevolgd en in 2016 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond.

Naast mijn werkzaamheden binnen een andere praktijk, ben ik sinds 2018 werkzaam bij Psychologenpraktijk Groene Hart voor behandeling aan (jong) volwassenen. Tevens ben ik als zelfstandige gevestigd en geef ik Mindfulness training.

Ik behandel vanuit een eclectisch kader waarbij ik elementen uit meerdere therapievormen kan inbrengen. Ik werk veel met o.a. Cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, schematherapie,  ACT, aandachtgerichte therapie en Mindfulness.

Ik streef ernaar om mensen in hun kracht en essentie te laten staan. Ik werk niet alleen klachtgericht, maar kijk ook naar wat eronder zit om daadwerkelijke veranderingen te kunnen begeleiden en heb tevens oog voor invloeden vanuit omgevingsfactoren. Kort en krachtig waar het kan, intensiever werkend aan onderliggende patronen waar nodig. Een behandeling afgestemd op wensen en mogelijkheden van de cliënt, met oog voor de wisselwerking tussen lichaam en geest.

 

Paula de Boer - de Wild, Orthopedagoog, Autisme-specialist en Fysiotherapeut

Ik ben in 1996 afgestudeerd als fysiotherapeut (Hogeschool van Utrecht) en ben gaan werken met mensen met psychische problematiek die lichamelijk tot uiting komt (psychosomatische klachten). Ik heb vervolgens pedagogiek gestudeerd (Universiteit Utrecht) en ben afgestudeerd in de Gehandicaptenzorg. In 2003 ben ik een eigen praktijk gestart (2003 - 2012).
In deze praktijk kreeg ik veel te maken met kinderen met autisme en deze bijzondere kinderen hebben mijn interesse dusdanig gewekt dat ik een tweejarige opleiding tot autisme-specialist ging doen (post master Fontys Hoge School van Utrecht). Inmiddels heb ik veel ervaring met de begeleiding van mensen (alle leeftijden) met autisme en de begeleiding van ouders van kinderen met ASS. Tevens ben ik werkzaam als supervisor autisme en adviseur autisme voor organisaties en scholen. Sinds 2012 ben ik werkzaam in de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Woerden.
Tevens ben ik initiatiefneemster van Autrum, een woonvorm voor volwassenen met ASS.

Eva Bloemers, klinisch psycholoog/ psychotherapeut

Eva is aanwezig bij het teamoverleg in de praktijk, maar ziet geen cliënten.

Ik ben opgeleid als ontwikkelingspsycholoog en daarna gaan werken binnen de forensische psychiatrie in 1999. Binnen deze organisatie heb ik in 2008 mij registratie als GZ-psycholoog behaald en in 2019 mijn registratie als klinisch psycholoog/ psychotherapeut. Moment werk ik, naast mijn eigen praktijk, bij het Leids universitair Behandel en Expertise Centrum (LUBEC) en geef daar intensieve traumatherapie.