Tarieven

Deze praktijk is  als franchisenemer aangesloten bij Mentaal Beter 

Gecontracteerde zorg

Wij bieden psychologische behandelingen, zowel in de Basis GGZ (GBGGZ), als in de specialistische GGZ (SGGZ). U heeft hiervoor een geldige, tijdige en gerichte verwijzing van uw (huis)arts nodig.

Onze praktijk is als franchisenemer aangesloten bij Mentaal Beter, een netwerk voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Mentaal Beter heeft met bijna alle verzekeraars contracten, de kosten worden rechtstreeks via Mentaal Beter gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Een beperkt aantal ggz-behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. Indien dit het geval is, zal uw behandelaar u daarvan op de hoogte stellen.

Zie ook mentaalbeter.nl voor een overzicht van gecontracteerde verzekeraars.

Het tarief van het consult dat bij uw verzekering gedeclareerd wordt, hangt af van het type consult (diagnostiek of behandeling), het beroep van de zorgverlener (psycholoog, GZ-psycholoog of klinisch psycholoog) en de duur van het consult. Zowel het verkennende gesprek (de telefonische screening), als intakegesprekken, behandelgesprekken, telefonisch contact en mail contact worden bij uw verzekering in rekening gebracht.

Bij de duur van het consult gaan wij uit van de tijd die voor u in onze agenda was gepland, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Als de daadwerkelijke tijd van het consult meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd, dan wordt de factuur aangepast (er wordt gewerkt volgens het principe ‘planning = realisatie’).

In verband met wettelijke verplichtingen wordt u verzocht bij het eerste bezoek een identiteitsbewijs mee te nemen.

Vergoeding en eigen risico

Behandelingen in de GBGGZ en de SGGZ zijn verzekerd vanuit de basisverzekering. Hiervoor betaalt u géén eigen bijdrage. Wel is het wettelijke eigen risico van toepassing en eventueel een aanvullend eigen risico wanneer u dat met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen. Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag, dat u zelf betaalt als u zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering. Het verplicht eigen risico bedraagt in 2023 € 385,- per kalenderjaar per verzekerde. Indien u een behandeling krijgt, kan uw zorgverzekeraar het eventuele eigen risico wat u nog open heeft staan achteraf bij u in rekening brengen. 

Als uw behandeling doorloopt in het volgende kalenderjaar, wordt uw eigen risico opnieuw in rekening gebracht. Als een cliënt bijvoorbeeld op 1 september 2022 in behandeling gaat (en het eigen risico nog niet is gebruikt), brengt de verzekeraar €385 eigen risico in rekening. Als de behandeling doorloopt in 2023 betaalt de cliënt opnieuw het eigen risico van € 385.

Als u hieromtrent vragen heeft kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar, wij raden u ook aan de polisvoorwaarden door te lezen. 

Zorg zelf betalen

Indien de geboden hulp niet onder de verzekerde zorg valt (zoals bij partnerrelatie therapie of milde klachten) of u er de voorkeur aan geeft zelf te betalen, dan gelden de volgende tarieven:

  • Intakegesprek (60 min + 60 min uitwerken) € 220,-
  • Behandeling (sessie 45 min) € 110, –
  • Verslaglegging (per 60 min) € 110,-

Indien een afspraak door u te laat wordt afgezegd (minder dan 24 uur van tevoren) of niet wordt nagekomen, wordt er € 55,- bij u in rekening gebracht (‘no show tarief’).

De maximum tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). U vindt deze maximumtarieven op www.mentaalbeter.nl.

De kosten kunnen dan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekering.

Deze praktijk is aangesloten bij het Mentaal Beter netwerk.